Architect Vastgoedadvies Rotterdam Arnold van Ouwerkerk vakantievilla Portugal
Woonkamer, interieur, woning, kralingen
Apeldoorn kantoor gebouw
Klassieke Woning, Hedendaags, modern, Interieur architect, interieur-design, Rotterdam Kralingen, Villa, historisch pand

ARCHITECTUUR IS MEER DAN ALLEEN MOOIE DINGEN MAKEN.

6 ONMISBARE STAPPEN:


01

BEZICHTIGING

Voordat je een bestaande woning of bedrijfsgebouw aankoopt, plan je een bezichtiging met de makelaar. Regelmatig loop ik vrijblijvend met huizenzoekers mee bij een eerste bezichtiging. Zo kan ik op voorhand ondermeer zien wat de bouwkundige status is van de woning en welke indelingen mogelijk zijn. Bij een renovatie project of verbouwing kan ik ook nog voor de aankoop van een woning een grove kosteninschatting maken van de verbouwing, waardoor je de waarde van het aankoop bedrag beter kunt beoordelen.

Wil je dat ik met je mee ga op bezichtiging?

Klik dan hier:

Whatsapp icon, whatsapp call, whatsapp bericht, appje, icoon, bezichtiging, makelaar, huizenzoektocht, huis kopen


02

VOORONDERZOEK

Voordat je daadwerkelijk met een ontwerp start, is het goed om een vooronderzoek te doen. Een vooronderzoek kan je doen op verschillende gebieden. Financiële toetsing wordt vaak gedaan om te kijken of een project financieel haalbaar is. Het belangrijkste doel van een vooronderzoek is om te voorkomen dat je hoge kosten gaat maken terwijl je op een later moment erachter komt dat het plan onhaalbaar blijkt te zijn.

”MEER

Als ik een woning of woongebouw ontwerp, wordt al in een vroeg stadium het contact gelegd met de Gemeente. Op plan niveau worden diverse opties voorgesteld waarin de aantallen woningen, de relatie van het gebouw met haar context en de positie van de hoofdentree(s) een belangrijke rol spelen. Het indienen van een Concept Vergunning kan een middel zijn om er achter te komen hoe de Gemeente erover denkt, zonder al op voorhand hoge kosten te maken.


03

ONTWERP

Het ontwerp wordt gebaseerd op de wensen en eisen van de opdrachtgever. Bij een renovatie- of interieurproject geef ik de opdrachtgevers als eerste de opdracht mee om per ruimte hun wensen op te schrijven. Dit kan eenvoudig op een A4-tje. Vervolgens werk ik deze verder uit naar aanleiding van verdere gesprekken met hen.

”MEER

Aangezien bij grotere opgaven als een woongebouw de wensen en eisen vele malen complexer zijn, bestaat het Programma van Eisen uit een compleet boekwerk.

Een ontwerp kan vanuit vele hoeken benaderd worden. Je kunt vanuit het exterieur starten: van buiten naar binnen. Of juist andersom. Als architect en interieurarchitect ben ik in staat om het ontwerp op beide manieren te benaderen. Om het interieur en het exterieur optimaal op elkaar af te stemmen, wissel ik steeds van benadering af: ik ga als het ware heen en weer tussen interieur en exterieur.
Ik start veelal vanuit het interieur waarbij de buitenzijde het resultaat is van de binnenkant. Als basis is de layout, het indelingsplan, daarbij misschien wel het allerbelangrijkste. Hieruit wordt bepaald welke afmetingen de ruimten krijgen en in welke verhoudingen ze worden vormgegeven. Een langgerekte of grote ruimte heeft een hele ander beleving dan een kleinere ‘cosy corner’. Ook de onderlinge relaties tussen de verschillende ruimtes worden nauwkeurig bepaald.

Het ontwerp van de buitenzijde is een hele andere discipline. Belangrijk is bijvoorbeeld hoe het gebouw zich verhoudt tot de omgeving en hoe deze aansluit of juist afsteekt tegen de omliggende bebouwing. Soms spelen strenge monumentale eisen en detaillering een rol. Bij nieuwbouw is de regelgeving ten aanzien van technische en bouwfysische waarden bijvoorbeeld vele malen hoger dan bij verbouw.


04

UITWERKING ONTWERP

Het ontwerp van een interieur wordt uitgewerkt tot in de kleinste details. Aan de layout worden steeds separate ‘lagen’ toegevoegd. Je kan hierbij denken aan een lichtplan, het elektra & data plan en een vloerenplan. De ‘Look and Feel’ wordt tot uiting gebracht in een moodboard waarbij kleuren en materialen zorgvuldig worden samengesteld. De installaties worden nauwkeurig ingepast in het ontwerp waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt. Tot slot worden de specials als maatwerk meubilair en de badkamers minutieus ontworpen en samengesteld.

”MEER

Op gebouw niveau worden technische onderdelen als constructies en installaties uitgewerkt en geïntegreerd. De gevels, gevelkozijnen, trappen en bijvoorbeeld de hekwerken worden zowel in hoofdvorm als in detail uitgewerkt. Kleur- & materiaalgebruik, verschijningsvorm en details worden bepaald en ontworpen om te komen tot een evenwichtige verschijningsvorm.


05

VERGUNNINGEN

Er bestaan in Nederland erg veel verschillende vergunningen. Alle vergunningen vallen onder de zgn Omgevingsvergunning (per 2024 Omgevingswet). Zo ook de reguliere bouwvergunning. Of een vergunning nodig is, is maar de vraag. Een bouwvergunning moet aangevraagd worden bij nieuwbouw, maar ook bij een wijziging van een bestaand gebouw aan bijvoorbeeld de hoofddraagconstructie.”MEER

Vergunningsplichtig zijn bijvoorbeeld ook aanpassingen waarbij Beschermd Stadsgezicht van toepassing is of wanneer er sprake is van een monumentale waarde.

Een vergunning kan soms erg complex zijn. Zo kan een Gemeente bijvoorbeeld vragen om een geluid- of een ventilatieberekening of tekeningen en berekeningen van de uit te voeren constructieve onderdelen. Hiervoor schakel ik de geschikte en gecertificeerde adviseurs in en integreer ik hun voorstel in het ontwerp. Regelmatig ben ik in contact met Welstand om het gesprek aan te gaan over esthetische aanpassingen van gebouwen of bij een vooroverleg van een complete nieuwbouw.Onderdelen van een verbouwing of nieuwbouw kunnen ook vergunningsvrij zijn. De randvoorwaarden en kaders hiervan worden op Rijks-, Provinciaal- en Gemeentelijk niveau bepaald, daar heb ik zowat dagelijks mee te maken. Mocht u twijfelen of u een vergunning nodig heeft, neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik kijk graag met u mee.


06

PROJECTMANAGEMENT

Het Project Management omvat op z’n Rotterdams gezegd 3 pijlers: geld, tijd, en kwaliteit (de financiën, de planning en de kwaliteit beheersing). Om dit goed te kunnen organiseren en beheren, splits ik het het gehele plan op in kleinere onderdelen en sub-onderdelen. De drie basis disciplines: de bouwkundige onderdelen, de elektrotechnische installaties en de werktuigkundige installaties, vormen hierbij de kern van het plan.

”MEER

Deze worden aangevuld met een periferie van aanvullende disciplines, zoals bijvoorbeeld een parketteur, een meubelmaker of een tegelzetter.

Om een juiste balans in prijs en kwaliteit te genereren, bekijk ik samen met de opdrachtgever per discipline de wensen én de mogelijkheden. Zo ontstaat er een à la carte menu waarbinnen de opdrachtgever gericht zelf zijn of haar keuzen kan maken. Ik zal hierin adviseren en ervoor zorgen dat de verschillende keuzen ten alle tijden in balans blijven en goed op elkaar afgestemd zijn.Door deze kennis en ervaring al vanaf aanvang van het project mee te nemen in het ontwerp, ben ik in staat om erg efficiënt en doelgericht te werken. Dit leidt tot een doordacht ontwerp en slimmere gebouwen. De beheersing van het proces is daardoor directiever en de aansturing is nauwkeuriger. Dit leidt tot een verkorting van het ontwerp- en bouwproces en hiermee bied ik een maatwerk advies op het gebied van kwaliteit en financiën.


07

UITVOERING

Bij de uitvoering van een project is het hoofddoel om het overeengekomen ontwerp te laten uitvoeren conform afspraak. Om dit zowel technisch als esthetisch optimaal te kunnen realiseren, is de afstemming van de partijen cruciaal. Samenwerking en respect binnen het bouwteam en duidelijke afspraken onderling zijn hierbij onmisbaar en staan bij mij hoog in het vaandel. Bij mijn rol als organisator en coördinator voel ik me als een vis in het water.
”MEER

Ik stuur aan, stem af en coördineer alle werkzaamheden: vanaf de aanvang van de bouw tot aan de eindoplevering.

Omdat ik veelal lokaal werk, zit ik bovenop het project. Hierdoor kan ik tijdig bijsturen. Zodra de mensen op de bouw vragen hebben, kan ik vaak direct even langsgaan en hen te woord staan. Ik ben ontwerper, projectmanager en bouw coördinator in één wat het voordeel geeft van zeer korte lijnen tussen uitvoerende partijen en de opdrachtgever.

Tijdens de uitvoering houd ik middels een dynamisch document alle gemaakte afspraken en nog openstaande punten bij. In het begin wekelijks en later vaak eens in de veertien dagen houden we een bouwoverleg met opdrachtgevers en de uitvoerende partijen. Regelmatig plan ik afspraken in met de uitvoerende partijen om, samen met de opdrachtgever, een ronde op de bouw te doen zodat alle keuzen ook daadwerkelijk 1 op 1 uitgevoerd worden. Aan het einde van de bouw maken we samen een oplever ronde met de uitvoerende partijen en leggen we vast wat nog niet geheel naar wens is. De partijen worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om de openstaande punten aan te passen met als doel een zo optimaal mogelijk eindresultaat.

ARNOLD WERKT ONDER ANDERE MET: